วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดรับซื้อข้าวโพด ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อซักซ้อมการเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดในแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งวางแผนการรับซื้อข้าวโพดในเดือน มีนาคม และเดือน เมษายน พ.ศ.2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดประจำจังหวัดพะเยา

52920459 2287216677975997 9025621610719084544 o

52877808 2287216431309355 3701426017106132992 o

52784459 2287216327976032 2263080794396295168 o

52828060 2287216534642678 458663590514130944 o

52977006 2287216204642711 7410169915455307776 o

53018068 2287216314642700 8130342820398497792 o

53121301 2287216511309347 5955662348558532608 o

53302268 2287216641309334 1626882282570645504 o

52976510 2287216497976015 3646191290275594240 o