วันที่ 25 มีนาคม 2562 (ช่วงเช้า) นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในทุกพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวรกิจอบพืช (2002) เข้าร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจในการรับซื้อ และจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปีการผลิต 2561/62 โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด สังวรกิจอบพืช (2002) ร่วมชี้แจงแนวทางในการ รับซื้อข้าวโพด หอประชุมบ้านต้อง หมู่ 12 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

56219866 2324780694219595 7711011462344343552 o

54437097 2324780714219593 6831888517925175296 o

55587663 2324781027552895 4415436807915700224 o

54798569 2324780784219586 4609795283629375488 o