วันที่ 3 เมษายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ จัดการประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ข้าวระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1) ตามโครงการขับเคลื่อนคลัสเตอร์ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด (สาขาบ้านแม่ใส) โดยมี ผู้แทนหน่วยงานราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ,และภาคเอกชน,หอการค้าจังหวัดพะเยา ,ผู้แทนจากโรงสีข้าวเอกชน อีกทั้ง ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ,เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ที่รับผิดชอบสหกรณ์เป้าหมาย พร้อมทั้ง ประธาน,ผู้จัดการ,คณะกรรมการ และ ตัวแทนของสหกรณ์ รวม 50 ราย เข้าประชุมฯหารือและหาแนวทางการขับเคลื่อนในครั้งนี้

56563169 2337751889589142 8133938094572306432 o

55882370 2337751619589169 8678735738084261888 o