วันที่ 3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาและข้าราชการในสังกัด ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่เสมือนจริง ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชิญขันน้ำสาคร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ น้ำตกขุนน้ำคะ อ.ปง จ.พะเยา

56533750 2338159462881718 5619242636914196480 o

55845568 2338159449548386 6575187058606735360 o