วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัดและพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม

56879287 2350365498327781 6069895314557370368 o

56616280 2350365378327793 6041140130553528320 o

57262712 2350365348327796 2360342235779694592 o