วันที่ 17 เมษายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ. 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ซึ่งจังหวัดพะเยากำหนดจัดพิธีในวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

57232092 2361190570578607 5809658049182302208 o

57366612 2361190360578628 1660190518455304192 o

57155105 2361190530578611 2639430013832658944 o

57306110 2361190543911943 6238667914174529536 o