วันที่ 19 เมษายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ บุคคลากรในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดพะเยา รดน้ำขอพรผู้อาวุโสฯ ในแวดวงสหกรณ์ฯในจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และในวันนี้บุคคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาและผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมรดน้ำขอพรจาก นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยาด้วย ทั้งนี้ เพื่อสืบสานรักษาประเพณีอันดีงามและเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ตามประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

57311490 2365002676864063 605295646605312000 o

57503307 2365002496864081 8915059171016048640 o

58380843 2365002663530731 7483877674583064576 o

57286185 2365002920197372 7566162474810998784 o