วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ข้าวโพดหลังฤดูทำนา) เพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตร "จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และนายนิวัฒน์ มั่งมูล ผอ. นิคมสหกรณ์เชียงคำ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์นิคมฯเข้าร่วมกิจกรรมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่จุดรับซื้อข้าวโพดหลังฤดูกาลทำนา ในเขตนิคมสหกรณ์เชียงคำ อ.ภูซาง จ.พะเยา

59295071 2386701934694137 5112515373060587520 o

59215979 2386702681360729 7482535132230844416 o