วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนางสาวสุนทรี อริยะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมประชุมติดตามกับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16,17 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และโรงเรียนบ้านสันต้นม่วง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และได้ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ณ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ตามนโยบายเร่งด่วน

61268992 2420283908002606 656617950286970880 o

60983973 2420284034669260 3250279916440125440 o

61478401 2420284184669245 6215954374766624768 o

61094804 2420284318002565 3303226911760580608 o