วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวโพดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ซึ่งเป็นจุดรวบรวมของอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ราคารับซื้อวันนี้ กก. ละ 6.70 บาท ความชื้น 20% เป็นราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ถึงปัจจุบันข้าวโพดในพื้นที่ คงเหลือไม่ถึง 10%

61605534 2422173227813674 2746021245169434624 o

60877858 2422173211147009 3792371438497824768 o

60981520 2422173451146985 5708786464448315392 o