วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบปัญหาและหารือข้อราชการต่างๆ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

61626978 2432668393430824 3910261165422280704 o

61598344 2432668373430826 2633685465009487872 o

61768009 2432668500097480 6207961015427006464 o

61433316 2432668550097475 2953812604763504640 o