วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมงานวันอนุรักษ์ควายไทย “ควายไทย มรดกไทย มรดกโลก” ณ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยบ้านสันสลี (หนองเล็งทราย) ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมล้านนาไม่ให้หายสูญ พร้อมจัดบุฟเฟต์ควายหนึ่งเดียวในโลก

61634423 2434449319919398 5606012754663047168 o

61449181 2434449529919377 5464546865624121344 o

61513934 2434449679919362 9206110988493914112 o