วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดยั่งย่อง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม สำหรับเป็นแหล่งโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งของจังหวัดพะเยา โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

61968272 2443631839001146 4723678579160776704 o

61759823 2443632562334407 5863428067610853376 o

61905478 2443631282334535 6321185024888537088 o