วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา นำโดย นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัด ร่วมจัดงาน “7 มิถุนายน สหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐานิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนเพื่อให้เผยแพร่ขยายต่อไป โดยมีกิจกรรมภายในงานทั้งหมวดความรู้และหมวดประกวดผลงานครบถ้วน มีคณะครู นักเรียน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

62047563 2447471018617228 1937213838873067520 o

62218070 2447472061950457 6095311204438245376 o

62406157 2447471688617161 784661211827404800 o

62402620 2447473311950332 5572776145947983872 o