วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ พาคณะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ไปประชุมและศึกษาดูงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด (สาขาตลิ่งต่ำ) ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

62401796 2456942784336718 8479075533265567744 o

62262443 2456943361003327 5742126281227501568 o

62423656 2456943067670023 9134458701929775104 o