วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหรณ์และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ พาคณะสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ไปประชุมและศึกษาดูงาน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จํากัด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์

62504177 2456947337669596 2216860731473657856 o

62261025 2456947381002925 4340923892743798784 o

62389617 2456947654336231 549867311239004160 o