วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีนายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

65075115 2482946385069691 1191351639315841024 o 64894857 2482946225069707 3168949664103792640 o

65625969 2482946255069704 123315163972501504 o 65076647 2482946235069706 5972223093911846912 o