วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

65208034 2484552404909089 2077832240670179328 o 65111199 2484552474909082 825883307207032832 o

65756195 2484552664909063 193831676499984384 o 65246652 2484552761575720 3999445396819542016 o