วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16,17 เดินทางมาตรวจราชการและเป็นประธานการประชุม "การติดตามผลการขับเคลื่อนและดำเนินการโครงการนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

65203537 2488368474527482 5675384495197388800 o 65377850 2488368587860804 2192467164068315136 n 

65462432 2488368464527483 1598637783063199744 o 65315017 2488368594527470 8338899719258374144 n