วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ทุกพื้นที่ เข้าร่วมประชุมผู้ซื้อพบผู้ขายตลาดยางพาราในจังหวัดพะเยา โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด เพื่อหารือและหาแนวทางในการพัฒนาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยางพารา พร้อมหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

65535274 2497938183570511 3074492127695077376 o 66260280 2497938196903843 2029233225427058688 o

 66038482 2497938220237174 5500406728694431744 o 65941920 2497938356903827 2100005249853947904 o