วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมเปิดโครงการสัมมนาเหลียวหลังแลหน้าบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยากับเครือข่าย และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรรมการยุทธ์ศาตร์ชาติให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม

66620179 2510828582281471 4031368269528039424 o

66505573 2510828512281478 2639654644917207040 o

66265949 2510828588948137 745419427083714560 o