วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน (KM) ในเรื่องระบบบัญชีของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นางสาวศรีแพร กัลยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบทดลอง งบการเงิน แนวทางในการวิเคราะห์บัญชีแต่ละบัญชีในงบทดลอง การค้นหาข้อผิดพลาดในงบทดลอง ข้อสังเกตและข้อบกพร่อง ที่พบจากการตรวจสอบบัญชี แนวทางในการแก้ไขข้อสังเกต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในการวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำ KM

67433754 2540973315933664 710229329803476992 o 67406024 2540973042600358 4515422577119723520 o

 67180435 2540991222598540 1647835508157448192 o 67174955 2540973429266986 7117842879237586944 o