ในวันที่ 6 - 8​ สิงหาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางวิภารัตน์​ สันถนอม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร​ "การปรับแนวคิดเพื่อก้าวสู่การเป็น​Smart Member" ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

67647134 2564218006942528 8865316719514615808 o

67668490 2564218246942504 8596926532469915648 o        67742854 2564217956942533 4370274629797806080 o

67889761 2564218430275819 4370149538875310080 o