วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์จังหวัดพะเยา และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองลาว ม.4 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16,17 เป็นประธาน

68722281 2585733718124290 6440976975648522240 o

69121640 2585733914790937 5440338132136361984 o

69143430 2585734261457569 5248399110284771328 o

68700451 2585734444790884 365468057230901248 o