วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561/62 สหกรณ์การเกษตร แม่ใจ จำกัด เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี ที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีต่อไป พร้อมทั้ง ให้ข้อแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

69139504 2601823036515358 799770030601404416 o

69323498 2601823726515289 7198212540663332864 o

69514049 2601823223182006 5829928873185247232 o

69814337 2601823896515272 7216797169095802880 o