วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “กฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายคัมภีร์ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนกฎหมาย บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้แทนสหกรณ์ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา นำกฎหมายสหกรณ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด

69250084 2603772826320379 6739791864909529088 o

69262374 2603772819653713 3784797246491459584 o

69251432 2603772846320377 6471752611052650496 o

69290780 2603773079653687 6894979719192641536 o