วันที่ 3-4 กันยายน 2562 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อ.จุน อ.ปง) ร่วมกีบทีม par จัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จุน จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก และจัดทำแผนปฏิบัติงานต่อไป

69605783 2618113098219685 8295637626082295808 o

69987981 2618113058219689 6731905274161922048 o

69740062 2618112721553056 5315065622718054400 o

70403319 2618112738219721 8265737438157078528 o