วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดพะเยา ปี 2562 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2562 ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ที่คัดสรรจากสหกรณ์ผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จากจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.เชียงราย จ.น่าน จ.เชียงใหม่ จ.แพร่ จ.ลำปาง มาร่วมจำหน่ายในงานกว่า 50 บูธ
สินค้าเด่นของงานนี้ อาทิ สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลไม้ (ลองกอง จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำกัด จังหวัดยะลา) ปลาสลิด จาก(สหกรณ์การเกษตรบ้านแผ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ) เนื้อโคขุน จาก สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด นมสดพาสเจอร์ไรท์ จาก สหกรณ์โคนม จำกัด ข้าวหอมมะลิ จาก สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด อาหารปลอดภัย อาหารทะเลแปรรูป ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกและยุติธรรม ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ จากแหล่งวัฒนธรรมชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำ ผ้าแปรรูปจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐานต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม จัดโปรโมชั่นสินค้า คูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าภายในงาน ทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง และนิทรรศการให้ความรู้งานด้านการสหกรณ์ การตอบปัญหาชิงรางวัล

70198969 2631811106849884 4347353342821793792 o

70124414 2631810420183286 6232063534373535744 o

69955022 2631810260183302 6382540750130774016 o

70292315 2631811223516539 2328293232766615552 o

69872714 2631811650183163 1403123943967031296 o

69890282 2631811493516512 6955597702197411840 o