วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 16-17 พร้อมด้วยนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บ้านต๊ำพระแล อำเภอเมือง พะเยา โอกาสนี้ นายคำรณ พวงมณี ร่วมมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 120 รายด้วย

70394502 2636296973067964 8097880293639192576 o

70262757 2636295813068080 8709729218524610560 o

70496413 2636297896401205 5324731588351623168 o

70162206 2636298336401161 2864217581219217408 o