วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางวิภารัตน์ สันถนอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานในที่ประชุม

72720718 2683890478308613 5040921953318207488 o

72049195 2683890451641949 6409119992033312768 o

72320814 2683890454975282 8578883512298373120 o