วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร "พะเยาโมเดล" และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายข้าวหอมมะลิ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

73390780 1338317273029890 3058652941142458368 o

74692465 1338317006363250 5772884139761991680 o

72430336 1338316773029940 8608223584948584448 o

72783423 1338316903029927 456334713217351680 o