วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปี 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และถวายจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 8 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางมิ่งเมือง โดยมียอดจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,140,350 บาท ณ วัดกลางมิ่งเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

74601232 2738222406208753 1080446474107486208 o

73263908 2738222236208770 1357084278260760576 n

75636026 2738222612875399 3497522002346901504 n