วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งห้างสรรพสินค้าโลตัส ณ โรงบรรจุพืชผักผลไม้สด (Packing House) บ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

74592149 2738226749541652 7785005227639308288 o

75392755 2738226656208328 3612663731885965312 o

75224713 2738226926208301 8107156525350387712 o