วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ออกตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการพะเยาโมเดล ของสหกรณ์ /เอกชน เพื่อรับฟัง ปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำส่งเสริมเรื่องต่างๆ รวมถึงชี้แจงนโยบายจากทางภาครัฐให้แก่เกษตกร รวมทั้งวางแนวป้องกันการนำข้าวเปลือกต่างจังหวัดมาขายตามจุดรับซื้อในจังหวัดพะเยา

75424516 2764507340246926 3222955437582188544 o

 

70280537 2764507780246882 4582215889872486400 o

75398180 2764508386913488 4458140593998004224 o

74444550 2764508520246808 7439327696808574976 o