วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พร้อมด้วย นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และทีมงาน ร่วมพิธีเปิด "งานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก" ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ มีกิจกรรมการบันทึกข้อตกลงการค้าข้าว การออกร้าน นิทรรศการด้านการเกษตรต่างๆ และเปิดตัวข้าวแบรนด์ใหม่ คือ ฮักพะเยา และอื่นๆอีกมากมาย
“ในส่วนของพะเยาโมเดล ทางกระทรวงเกษตรฯได้มีเจตนารมณ์ที่ต้องการสานต่อ และต่อยอด นโยบายของรัฐบาล ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไว้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ให้มีความอยู่ดีกินดี โดยเน้นในเรื่องของการตลาดนำภาคการเกษตร โดยเลือกจังหวัดพะเยาขึ้นมาเป็นต้นแบบ จึงเป็นที่มาที่ไปของ พะเยาโมเดล และวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในส่วนของการรับซื้อข้าวหอมมะลิในปีนี้ ประกอบกับทำแบรนด์ข้าว “ฮักพะเยา” ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสำหรับสินค้าการเกษตรของจังหวัดพะเยาและจะทำขยายไปไปสู่สินค้าการเกษตรอื่นๆต่อไป” ร้อยเอก ธรรมมัสกล่าว

75561479 2768347323196261 7346400414297751552 o

76190045 2768347349862925 6041294246865010688 o

70880956 2768347149862945 3815777631576522752 n

74795973 2768347169862943 846095586510766080 o