วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และนายสวัสดิ์ กะรันต์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกตามโครงการพะเยาโมเดล ในพื้นที่ อ. เชียงคำ อ. ภูซาง ที่สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัดและสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เกษตรกรมีความพึงพอใจในราคาที่ได้รับ และรับเงินค่าข้าวเป็นเงินสด

76622733 2790355217662138 519962089612115968 o

76973969 2790355410995452 8149614755267477504 o

75412031 2790355717662088 5364259508111540224 o