วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย เกษตรจังหวัด พัฒนาที่ดิน และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการข้าวหอมมะลิตามโครงการพะเยาโมเดล สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในปีนี้และหาแนวทางแก้ไข สร้างโมเดลกระบวนการทำงานที่รัดกุมเพื่อนำเสนอแนวทางต่อคณะทำงานพะเยาโมเดลและสรุปหาแนวทางดำเนินการในปีต่อไป

77278273 2801867903177536 819649647508193280 o

77179431 2801867909844202 8091622573533560832 o

78154552 2801867919844201 581292371468091392 o