วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพะเยาโมเดล ในการรับซื้อข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2563/64 โดยมี นางอุษา เครือสาร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนจากโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา/สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา/สนง.เกษตรจังหวัดพะเยา/สนง.พาณิชย์จังหวัดพะเยา และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา

77288462 2815236031840723 4612491329090355200 o

79723094 2815235758507417 1626015394961555456 o

78637656 2815236791840647 8572646051553476608 o