วันที่ 9 มกราคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประเพณี “ตานข้าวใหม่ สู่ขวัญข้าว ขนข้าวขึ้นเล้า ของจาวเมืองจุน ครั้งที่ 14” ณ สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา เป็นการขอขมาพระแม่โพสพหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีอาชีพทำนา และได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยมีนายมานนท์ บัวแดง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯให้การต้อนรับ

81578902 2899637853400540 8549882239553372160 o

81531311 2899637340067258 2754525009832574976 o

82043560 2899637970067195 4374807267699064832 o