วันที่ 9 มกราคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพะเยาในการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ในครั้งนี้

82128893 2899883460042646 4589750636899205120 o