วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมงานรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อป้องกันหมอกควันไฟในพื้นที่เกษตรกรภาคเหนือ ณ บ้านใหม่ดง หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดพะเยา เป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรเข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน

82680454 2902740959756896 6880318002219188224 o

82126222 2902740886423570 3389174623307300864 o

82202551 2902740873090238 5241523855486353408 o