วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 (การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา) และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการเกษตรกรในงาน ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้นำสหกรณ์ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีฯที่สนับสนุนให้สหกรณ์ เป็นจุดรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ ตามโครงการ “พะเยาโมเดล” ซึ่งทำให้สมาชิกและสหกรณ์ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

82128340 2902751463089179 5592274434183397376 o

82618837 2902751876422471 2268716306884722688 o

82012975 2902752809755711 5703569556652425216 o