วันที่ 17 มกราคม 2563 นายปรัชญา มากไมตรี ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 16, 18 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดย นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ และ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ - ภูซาง) ร่วมประชุมหารือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล พร้อมเข้าเยี่ยมชมอุปกรณ์การตลาดของ สหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรร่องส้าน จำกัด

82396919 2919390588091933 5824274767783395328 o

82342845 2919390144758644 8526909580473532416 o

83531745 2919390534758605 7161810442266869760 o