วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมี นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

83242295 2947382721959386 8089852789309571072 o

83793860 2947382648626060 5282571433459843072 n