วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ทบทวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี 8โครงการและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดพะเยา ติดตามผลการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร "พะเยาโมเดล“ โดยนายเอนก. ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยาและนางอุษา เครือสาร ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

83523108 2956000247764300 3565787531104485376 o

84615092 2956000277764297 7387770707523928064 o

84405177 2956000357764289 8921478442021552128 n