วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation)จังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ห้องประชุม สนง. เกษตรจังหวัดพะเยา

83645256 2960451260652532 825994181787779072 o