วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตร (สหกรณ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมี นางพัชรี รู้น้อม หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร ให้กับผู้แทนจากสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว

85002871 2974028895961435 8693132069028495360 o

84869251 2974028879294770 2065082999619190784 o

84330224 2974029239294734 756546510526611456 o