วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์/เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ดำเนินการกระจายเกลือทะเลไทยสู่ผู้บริโภค โดยความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา รับเกลือจากสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 26.765 ตัน จำหน่ายถุงละ 27.50 บาท/5 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งหมด 110,467.50 บาท เพื่อกระจายเกลือออกนอกแหล่งผลิต สู่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา

87151613 2997023263661998 587067367314423808 o

87116384 2997022516995406 3511829290029154304 o

87259028 2997023066995351 365134256667623424 o