วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

87458045 3007369089294082 6276089418763730944 o

87701621 3007369105960747 1693410333848240128 o