วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนสิ่งก่อสร้างและการจดสิทธิ์เหนือพื้นดินของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมกันหารือกับคณะกรรมการสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด

87788810 3014003815297276 2800819543193157632 o

87580478 3014003898630601 6868394228112687104 o

87827182 3014003758630615 6195571245958823936 o